Yoichi Tomizawa

Yoichi recently worked on this test shoot with rising model América González. View Yoichi’s full fashion portfolio here.